HOTEL vila EMEI

HIŠNI RED

Da bi vam zagotovili prijetno bivanje in preprečili možne nesporazume, vas prosimo da se seznanite s hišnim redom. S potrditvijo rezervacije se razume, da ste s hišnim redom seznanjeni in da se ga boste držali. 

Ob prihodu v hotel Emei se javite na recepciji  ali na telefonsko številko: 0038624617811 ali 0038640834340  Rezervacija je možna le s predložitvijo osebnega dokumenta ali takojšnega plačila.
Obratovalni čas naše recepcije je od 7.00 do10.00 in od 14 do 22,00ure.
Sobo lahko prevzamete po 14.00 uri.
Rezervirana soba vam je na razpolago do 19.00 ure. Če ni bilo posebej dogovorjeno se po tej uri šteje, da sobe ne boste prevzeli in jo lahko oddamo naprej. V primeru poznejšega prihoda, brez predhodnega obvestila, vam nudimo sobo v mejah razpoložljivih zmogljivosti.
Če želite, da vam je rezervirana soba na dan prihoda na razpolago že zjutraj, vam zaračunamo sobo tudi za preteklo noč, ker le ta ni bila oddana zaradi zgodnje ure.
Na dan odhoda vas prosimo da sobo izpraznite do 10.00 ure. V nasprotnem primeru zaračunamo dodaten dan.

Hotel vila  EMEI je tipa Garni – v hotelski ponudbi je prenočišče z zajtrkom.
Samopostrežni zajtrk:

*od 7.00 do 9.00 ure 

Za vse ostale obroke (kosila in večerja) se v naprej dogovorite ali naročite hrano , ki je za ta dan predvidena. Večerja se streže od 18,30 do 20,00 

Prenočevanje gostov, ki niso v hotelu prijavljeni in za bivanje niso plačali, je v Hotelu Emei prepovedano.

Vaše vrednejše predmete lahko brezplačno deponirate v sefih v vaši sobi. Upravljalec za izgubo ali poškodbo predmetov v Hotelu Emei ne prevzema odgovornosti. Za osebno last gostov nismo odgovorni, bomo pa vse možno storili, da jo zavarujemo in vas pred možno nevarnostjo posvarimo.
– Od 22.00 do 6.00 ure zjutraj je zahtevan nočni mir. V tem času prosim ne motite po nepotrebnem osebja ali drugih gostov.
– Prosimo, da spoštujete druge goste in se do njih obnašate, kot bi si želeli, da se oni do vas.
Prinašanje lastne pijače in hrane v Hotel Emei je prepovedano.
Prosimo, da ne poškodujete in ne odnašate inventarja hotela Emei. Prav tako ni zaželjeno spreminjanje postavitve notranje opreme.
Gost odgovarja za škodo, ki je nastala po njegovi krivdi ali po krivdi tistih za katere odgovarja in tistih, ki ga obiščejo.
Kajenje je omejeno na zunanje prostore hotela Emei .V vseh drugih prostorih in sobah hotela Emei je kajenje prepovedano.

 Požarni red: Oznake zasilnih izhodov, evakuacijskih poti, požarnih alarmov in gasilnih aparatov so izobešeni po posameznih požarnih sektorjih. Ravnajte se prosim po navodilih požarnega reda in upoštevajte navodila osebja.

  Uporaba grelnih in kuhalnih aparaov je zaradi požarne varnosti v sobah prepovedana.
Vnos vnetljivih in eksplozivnih snovi ali snovi z neprijetnim vonjem v prostore hotela je strogo prepovedano.
V primeru namernega sproženja požarnega alarma brez vzroka ali sproženja zaradi kajenja, kuhanja ipd., v prostorih kjer je to prepovedano, povzročitelj krije stroške gasilske intervencije.
Uporaba parkirnih prostorov – Za morebiten vlom ali poškodbe na avtomobilu ne odgovarjamo.
Domače živali v našem hotelu žal niso dovoljena.

 Pomembno! Uživanje alkohola je omejeno na gostinski del .. Shranjevanje alkohola v sobah, posedovanje in uživanje drog ali posedovanje orožja v Hotelu Emei je strogo prepovedano! V primeru neupoštevanja tega pravila ima osebje hotela pravico tovrstno blago zaseči in obvestiti policijo.

Nadzor nad upoštevanjem hišnega reda opravljajo:

*lastnik in upravljalec hotela

*osebje hotela Emei

Navedeni imajo pravico, da v vsakem trenutku, brez dovoljenja gostov, preverijo upoštevanje hišnega reda, kjerkoli v prostorih hotela Emei.

V primeru kršitve določil hišnega reda, s katerimi je določena prepoved se proti kršitelju izvajajo naslednji ukrepi:

*prepoved vstopa v Hotel Emei

*začasni odvzem predmetov, ki jih v hotelu ni dovoljeno hraniti

*odstranitev iz prostorov hotela Emei

*začetek postopka o ugotavljanju odgovornosti

*zahteva za povračilo povzročene škode in izgube prihodka zaradi storjene škode.

Znesek škode ugotovi gostitelj v okviru dejanskih stroškov. V primeru, da se gost s tem ne strinja, se škoda ugotavlja po redni pravni poti, za katero je pristojno okrajno sodišče v Mariboru.

Vabljeni ste vpisati vaše pritožbe in pohvale v našo Knjigo vtisov, ki se nahaja na recepciji.

                                                                                                                             Želimo vam prijetno bivanje!

                                                                                                                                          Hotel vila EMEI